Digitalistering

Vi forsøger så vidt muligt, at køre alt digital, herunder:

  • Underskrevne dokumenter sker via penneo

  • Alle dokumenter tilhørende selskabet ligger, således ejer og adminsitrator har 24 timers adgang

  • Faktura, regnskab mm. kan følges

  • Ingen fysiske mapper, papirerer samt øvrigt, som kan forsvinde

  • Opbevaring og sikring af fortrolig data