Økonomi & Regnskab

Vi håndterer økonomi - bogholderi og regnskab.

Økonomi - regnskab og bogholderi

  • Kundekontakt

  • Bogføring, up to date

  • Debitor-/kreditor styring

  • Budgetter, drifts,- balance og likviditetsbudgetter

  • Regnskab og klargøring til revisor, uagtet om det er måneds,- kvartals eller halvårsregnskaber

  • Selvangivelse

  • Lønudbetalinger

  • Professionel dialog omkring virksomhedens økonomiske udvikling

  • Udføres af veluddannede revisor

Skift til JEBA